بابلسر : خیابان امام خمینی (ه) -نبش خمینی 23 - ساختمان ارم - طبقه دوم - واحد 22